Chào các bạn mình mới nhận được bài tập nội dung như sau:
Sử dụng công cụ matlab (fdatool) thiết kế bộ lọc IIR bằng phương pháp dịch chuyển điểm cực và điểm không.
+ Lọc thông thấp bậc hai có các...