Tôi có thắc mắc sau:
Công ty tôi có 2 đường cáp quang của VNPT và FPT, vừa qua tôi có đăng ký dịch vụ điện thoại cố định IMS của cả 2 nhà mạng, tuy nhiên khi hỏi bên nhà mạng thì được biết bên VNPT...