tinh hình là em đang có đề tài, các bác chỉ dẫn em với. Cụ thể như sau:
- đề tài của em nó giống như thiết kế 1 trạm thu phát indoor giống như 1 access poỉnt base station, có thể kết nối thiết bị...