Anh em giúp mình một chút nhé , mình đang làm mô phỏng hệ thống vlan , cấu hình ip động và cấp dns cho vlan trên packet tracer , mình đã làm đựoc phần cấp ip động dhcp cho toàn bộ vlan (có 6 vlan ) ,...