Nhu cầu đi du học Mỹ và du học Anh ngày càng tăng lên. Bởi những lý do sau:
- Tình hình hội nhập kinh tế ngày càng diễn ra mạnh mẽ rồi cũng đến một lúc nào đó các nước trên thế giới sẽ không còn...