Chào các bác...

Em hiện nay đang làm đề tài về "Mã hoá bảo mật trong Voip" nhưng tìm tài liệu khá khó. Các bác đi trước có tài liệu gì về đề tài này có thể share lại cho em được không(tiếng Anh...