Có bạn nào rành về opnet không?
Cho mình hỏi lỗi như thế này là sao vậy ạ.
Beginning simulation of Project_WiMAX-2km at 08:11:34 Fri Jun 05 2015
----
Kernel: development (not optimized),...