Bác cho hỏi là có cần phải đi qua tổng đài Toll ko ah?