Hiện nhóm e đang làm bài tập lớn tìm hiểu về VOIP (Voice over Internet Protocol).Trong đó có yêu cầu mô phỏng VOIP trên MatLab mà e vẫn chưa biết làm như thế nào :confused: Mong các cao nhân xin chỉ...