Cho em hỏi điều chế I/Q là gì ?
Em có thể dùng điều chế I/Q để điều chế tín hiệu tương tự được không ạ, nếu được thì điều chế bằng cách nào?
Em cảm ơn nhiều.