anh(chị) VNtelecom ơi em đang có một bài toán là sử dụng phần mềm openVPN để thiết lập đường truyền riêng cho hai máy chủ (của 2 hệ thống) nhờ sử dụng đường truyền vật lý là đường internet (dây)...