mình đang lam đề tài chuyển mạch ip và ứng d ụng , phần ứng dụng mình làm là chuyển mạch ip hỗ trợ lưu lượng đa hướng mà mắc quá , khó hiểu , bạn nào hiểu về phần này thì chỉ giáo giúp cho , minh làm...