Tìm kiếm:

Type: Posts; Tài khoản: ngockhanhptit

Tìm kiếm: Tìm trong0,06 giây.

  1. Thảo luận nghiên cứu mô hình di động trong Vanet với phần mềm mô phỏng SUMO,MOVE,NS2

    Hiện nay mình đang nghiên cứu về mô hình di động trong VANET và đang sử dụng ba phần mềm là SUMO,MOVE,NS2
    được cài trên ubuntu 14.04 i686. Trong quá trình cài đặt mình được biết MOVE chỉ hỗ trợ SUMO...
  2. Thảo luận nghiên cứu mô hình di động trong Vanet với phần mềm mô phỏng SUMO,MOVE,NS2

    Hiện nay mình đang nghiên cứu về mô hình di động trong VANET và đang sử dụng ba phần mềm là SUMO,MOVE,NS2
    được cài trên ubuntu 14.04 i686. Trong quá trình cài đặt mình được biết MOVE chỉ hỗ trợ SUMO...
kết quả từ 1 tới 2 trên 2