em vẫn chưa hiểu rõ RFC anh có thể nói rõ giúp em được không ạ?