Mọi người cho em hỏi, e chia sẽ dữ liệu giữa 2 máy tính trong cùng hệ thống mạng, nhưng địa chỉ IP mạng wifi ở khu nhà em hay wifi quán trà sữa thì kết nối chia sẽ được, nhưng sử dụng wifi ở công ty...