chào các a .hiện tại e đang làm 1 bài tiểu luận về kiến trúc quản lý NGN theo chuẩn M3060 cua ITU nhưng e tìm tài liệu không có nhiều và cũng không rõ hướng làm như thế nào:( nhất là về phẩn chuẩn...