chào các anh chị!
Hiện bây giờ em đang nhận đề tài thiết kế bộ lọc siêu cao tần ở phía máy thu,ko biết ac nào có tài liệu nào viết về đề tài này ko thì cho em xin với,nếu có hướng dẫn mô phỏng trên...