có lẽ mình là người ít tuổi nhất rồi. mình có vài vấn đề khó khăn trong sự nghiệp làm viễn thông.
mình sn 93, mới ra trường và làm việc cho VNPT được khoảng 1 năm. trong 1 năm đó, mình đã lĩnh hội...