Tìm kiếm:

Type: Posts; Tài khoản: khoahoc09

Trang 1/3 1 2 3

Tìm kiếm: Tìm trong0,23 giây.

 1. Trả lời
  9.319
  Lần đọc
  994.698

  Chính xác là link này nhưng chỉ có bản tóm tắt...

  Chính xác là link này nhưng chỉ có bản tóm tắt (http://dlib.ptit.edu.vn/handle/123456789/539)?
  Làm thế nào để xin bản full vậy?
 2. Trả lời
  9.319
  Lần đọc
  994.698

  HI all Bạn nào có bản full Luận văn "Nghiên cứu...

  HI all
  Bạn nào có bản full Luận văn "Nghiên cứu cải thiện phương pháp xử lý hàng đợi Retrial" của Trần Huy Hoàng ; Nghd. : TS Lê Nhật Thăng thì up cho mình với (hoặc ai lấy giúp được...
 3. V/v Nghiên cứu cải thiện phương pháp xử lý hàng đợi Retrial

  HI all
  Bạn nào có bản full Luận văn "Nghiên cứu cải thiện phương pháp xử lý hàng đợi Retrial" của Trần Huy Hoàng ; Nghd. : TS Lê Nhật Thăng thì up cho mình với (hoặc ai lấy giúp được...
 4. Trả lời
  9.319
  Lần đọc
  994.698

  Nhờ các bạn lấy giúp bài báo này:...

  Nhờ các bạn lấy giúp bài báo này:
  https://www.osapublishing.org/jocn/abstract.cfm?uri=jocn-8-7-507
  (Graph-Model-Based Dynamic Routing and Spectrum Assignment in Elastic Optical Networks)...
 5. Trả lời
  9.319
  Lần đọc
  994.698

  Cái này đòi key là sao bạn oi?

  Cái này đòi key là sao bạn oi?
 6. Trả lời
  9.319
  Lần đọc
  994.698

  Nhờ các bạn lấy giúp bài báo này:...

  Nhờ các bạn lấy giúp bài báo này:
  http://dl.acm.org/citation.cfm?id=2884188
  (Blocking evaluation and analysis of dynamic WDM networks under heterogeneous ON/OFF traffic)
  Cám ơn nhiều!
 7. Trả lời
  9.319
  Lần đọc
  994.698

  NHờ các bạn lấy giúp bài báo này:...

  NHờ các bạn lấy giúp bài báo này:
  http://link.springer.com/article/10.1007/s10878-016-0002-3
  (Genetic algorithm and tabu search algorithm for solving the static manycast RWA problem in...
 8. Trả lời
  9.319
  Lần đọc
  994.698

  NHờ các bạn lấy giúp bài báo này:...

  NHờ các bạn lấy giúp bài báo này:
  http://ieeexplore.ieee.org/xpl/login.jsp?tp=&arnumber=5633064&url=http%3A%2F%2Fieeexplore.ieee.org%2Fxpls%2Fabs_all.jsp%3Farnumber%3D5633064
  Cám ơn nhiều!
 9. Trả lời
  9.319
  Lần đọc
  994.698

  Nhờ các bạn lấy giúp bài báo này: Analysis of...

  Nhờ các bạn lấy giúp bài báo này:
  Analysis of Burst Segmentation in Optical Burst Switching Networks Considering Path Correlation...
 10. Trả lời
  9.319
  Lần đọc
  994.698

  Nhờ các bạn lấy giúp bài báo này: On traffic...

  Nhờ các bạn lấy giúp bài báo này:
  On traffic scaling transformation at ingress optical burst switches
  http://link.springer.com/article/10.1007/s11107-015-0549-4
  Cám ơn nhiều!
 11. Trả lời
  9.319
  Lần đọc
  994.698

  NHờ các bạn lấy giúp bài báo này: Batch...

  NHờ các bạn lấy giúp bài báo này:
  Batch Scheduling in Optical Networks...
 12. Trả lời
  9.319
  Lần đọc
  994.698

  Nhờ các bạn lấy giúp bài báo: Improving...

  Nhờ các bạn lấy giúp bài báo:
  Improving Throughput and Effective Utilization in OBS Networks
  http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1573427715000466
  Thanks!
 13. Trả lời
  9.319
  Lần đọc
  994.698

  Nhờ các bạn lấy giúp bài báo: Dynamic burst...

  Nhờ các bạn lấy giúp bài báo:
  Dynamic burst length controlling algorithm-based loss differentiation in OBS networks through shared FDL buffers ...
 14. Trả lời
  9.319
  Lần đọc
  994.698

  Nhờ các bạn lấy giúp bài báo này:...

  Nhờ các bạn lấy giúp bài báo này:
  http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1573427712001099
  (State aggregation-based model of asynchronous multi-fiber optical switching with shared...
 15. Bạn học ở đâu?

  Bạn học ở đâu?
 16. Trả lời
  9.319
  Lần đọc
  994.698

  Nhờ các bạn lấy giúp bài báo này với:...

  Nhờ các bạn lấy giúp bài báo này với:
  http://dl.acm.org/citation.cfm?id=2684488
  (An integrated routing and offset-time adaptation scheme for OBS network)
  Cám ơn nhiều!
 17. Trả lời
  9.319
  Lần đọc
  994.698

  Nhờ các bạn lấy giúp bài báo: (Priority queueing...

  Nhờ các bạn lấy giúp bài báo:
  (Priority queueing models for cognitive radio networks with traffic differentiation)
  http://jwcn.eurasipjournals.com/content/2014/1/206/abstract
 18. Trả lời
  9.319
  Lần đọc
  994.698

  Nhờ các bạn lấy giúp bào báo này:...

  Nhờ các bạn lấy giúp bào báo này:
  http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0307904X1400359X
  (Performance Evaluation of an OBS Network as a IPP/M/W/W Network)
  Cám ơn nhiều!
 19. Trả lời
  9.319
  Lần đọc
  994.698

  Nhờ các bạn lấy bài báo:...

  Nhờ các bạn lấy bài báo:
  http://ieeexplore.ieee.org/xpl/login.jsp?tp=&arnumber=6662932&url=http%3A%2F%2Fieeexplore.ieee.org%2Fiel7%2F6654374%2F6662930%2F06662932.pdf%3Farnumber%3D6662932
  Cám ơn...
 20. Trả lời
  9.319
  Lần đọc
  994.698

  Nhờ các bạn lấy giúp bài báo này:...

  Nhờ các bạn lấy giúp bài báo này:
  http://dl.acm.org/citation.cfm?id=2372109
  (Wavelength converter allocation considering the streamline effect in OBS networks)
  Cám ơn nhiều!
 21. Trả lời
  9.319
  Lần đọc
  994.698

  NHờ các bạn lấy giúp bài này:...

  NHờ các bạn lấy giúp bài này:
  http://ieeexplore.ieee.org/xpl/login.jsp?tp=&arnumber=6528533&url=http%3A%2F%2Fieeexplore.ieee.org%2Fxpls%2Fabs_all.jsp%3Farnumber%3D6528533
  (OBCS: High performance...
 22. Trả lời
  9.319
  Lần đọc
  994.698

  Nhờ các bạn lấy giúp bài báo này với: ...

  Nhờ các bạn lấy giúp bài báo này với:
  http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1389128606000259
  (Performance of optical burst switched networks: A two moment analysis)
  Cám ơn nhiều!
 23. Trả lời
  9.319
  Lần đọc
  994.698

  Nhờ các bạn lấy giúp bài này:...

  Nhờ các bạn lấy giúp bài này:
  http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1573427712001099
  (State aggregation-based model of asynchronous multi-fiber optical switching with shared wavelength...
 24. Trả lời
  9.319
  Lần đọc
  994.698

  Nhờ các bạn download bài này:...

  Nhờ các bạn download bài này:
  http://www.opticsinfobase.org/abstract.cfm?URI=NFOEC-2013-JW2A.77
  Cám ơn nhiều!
 25. Trả lời
  9.319
  Lần đọc
  994.698

  Nhờ các bạn lấy giúp bài báo này:...

  Nhờ các bạn lấy giúp bài báo này:
  http://dl.acm.org/citation.cfm?id=2351112
  Xin cám ơn nhiều!
kết quả từ 1 tới 25 trên 74
Trang 1/3 1 2 3