mọi người cho mình hỏi bản này dùng cho Win64 bit được không vậy