Tốc độ cáp đồng phụ thuộc vào suy hao đường truyền (Noise margin) nhé bạn. Nếu vị trí nhà bạn xa Đài/trạm, Noise margin thấp thì phải giảm tốc độ để đường truyền ổn định