Anh Thịnh có thể cho em hỏi các tham số đánh giá chất lượng của một thuật toán được không ạ?
Trong những tham số ấy thì tham số nào có thể mô phỏng được ạ?
Vì em đang muốn làm mô phỏng so sánh...