#
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

conan84 Junior Member 29   Danh giayLang thangWirelessBeggar 
Conqueror Moderator 66   NoneNSN3G/UMTS/WCDMA/RRMR&D 
DPA Moderator 147 41 PhDSagem SécuritéSide channel attacks, smart card securityR&D engineerLê Thanh Hà
dtrhieu Moderator 12 Kỹ sÆ°Hà Ná»™i, Việt NamWeb Technologies, wind powerKỹ sÆ° 
jcisio Technical Admin 172   41 PhDParis, FranceallWeb developerNguyá»…n Hải Nam
MaGTel Junior Member 11   41 Research Engineer, PhD candidateParis, Bell LabsMobile & Wireless Networks - MAC, Mobility management, (Self-)Optimization; Management & StrategyResearch EngineerNguyá»…n Văn Minh
smiles Super Moderator 446 M.EngFranceWireless communicationsSinh viên 
vtluc1984 Member 95   38 Kỹ sÆ°PTICViá»…n thôngTechnical-Project Department-In-Building SolutionVu Tien Luc
yesme@ Moderator 49   PhDVNU UETVLSI sytems designGiảng viênTrần Xuân Tú
sonerich Senior Member 168   EngEricTelecomManagerSon Pham
mrduc42 Member 43 33 Student-MTAsomewhere down in Ha NoitelecommunicationstudentDuc
namdq Moderator 500 42 EngineerLao P.D.RhitechChief PnO DivisionĐào Quang Nam
Nonal Member 99   32 ChÆ°a có gì đặc biệtHà Ná»™iNetworkStudentĐào Xuân Vinh
nosfertu Junior Member 7   36 fafwewfrfsdsfdsfasfdsfdsafasdfdsanh
ptt3i Super Moderator 1.692 EngineerỞ một nơi xa lắmCommunicationLeaderptt3i
Security Staff Member 52   EngHeavenCommunicationSecurity StaffHọ và tên
Koliadang Junior Member 5   50 Đại họcQD.TEKNetworking, Telecom, CableCTO 
nvqthinh Administrator 1.694 42 PhDParisLTE, WiMAX, FMC, UMA, IMS, Mobility management, QoS, convergenceProject ManagerNguyễn Vương Quốc Thịnh
tinhtinh Junior Member 2   36 kođại học Bách KhoaTin họcSinh viên 
xuandai Moderator 506 Đại HọcHà NộiTruyền Dẫn, Video Conference, NetworkingGì cũng đượcĐại Vũ
chip_et2008 Member 48   36 đại họcdh gtvtviá»…n thôngsinh viênchip
DuLong Moderator 264 37 Master of Electronic Engineering, Master of Bussiness Administration, Master of Public Policy (Fulbright Economics Teaching Program) Certificate of Post Graduate Study (Havard Kenedy School, Harvard University) Bachelor of Telecommunication Engineering.HCM City University Of TechnologyMoblie Communication SysLecturer of Telecom Division, HCMUTDu Long
promise Senior Member 92 EngineerNăm châu, bốn bểtelecommunicationpromiseHọc đi và nhớ mãi
**M@rj0** Junior Member 3   SW...Programming, NetworkSWAnonymous
-Ne0- Junior Member 0   Đại họcThái Thuỵ - Thái Bình - Việt NamtelecomSinh viênToàn
-Zi*Long- Junior Member 0   36 unknownunknownunknownunknownNguyá»…n DÆ°Æ¡ng
/\/\/\/\/\/\/\/ Junior Member 13   GraduatedgdsgsdgsVntelecomdsfdsfsdfnăm
0000victor0000 Junior Member 1   34 đại họchà ná»™iviá»…n thôngkỹ sưđược
0001th80 Junior Member 0   42 kỹ sÆ°Hà Ná»™iViá»…n thôngViá»…n thôngNguyen Tuan Thu
000hshq111 Junior Member 0   33 bình thườnghà ná»™itelecomsinh viênnguyá»…n quân