Tab Content
Tab Content

1

  1. Mình đang làm đề tài về nâng cao chất lượng dịch vụ trong mạng 3G như sử dụng công nghệ MPLS hay Streaming nhưng vấn đề này hơi khó kiếm tài liệu. Rất mong nhận được sự giúp đỡ của thầy cô và các bạn, cũng như trao đổi về đề tài này.

:
Ä‘h
:
quy nhơn
:
Viễn Thông, Di Động
:
SV
:
Giang


1
0,00
1
03/12/2013 09:55
0
06/12/2013 11:36
19/11/2013
0