Nơi hội tụ con người và các giải pháp thiết bị cho ngành Điện-Điện tử, Viễn thông và CNTT