Là một nơi tập hợp các anh chị em đã từng, đang, sẽ (có ước mơ được học) tại trường ĐHBKHN. Là một nơi để chia sẻ những kỷ niệm buồn vui khi còn ngồi ghế giảng đường tại ngôi trường số 1 Đại Cồ Việt... Ngoài ra Group còn là nơi cho những ai yêu mến BKHN cũng có thể tham gia vào Group.