VNTelecom FAQ

Here you can find answers to questions about how the board works. Use the links or search box below to find your way around.

Theo mọi người thì để nâng cấp từ GSM/GPRS lên UMTS thì cần phải thay đổi những thành phần nào?

Theo mình thì từ GSM lên GPRS đã là một bước tiến quan trọng để đi lên UMTS. Vì lúc đó mình đã triễn khai mạng GPRS core (SGSN và GGSN) hoạt động ở mode packet. Tiếp theo các operator có thể chuyển lên EDGE (2.5G+) bằng cách thay đổi cách điều chế radio (radio modulation). Để chuyển đổi từ GSM/GPRS lên UMTS thì điều đầu tiên các operators làm là phải có được license cho tần số của UMTS (thường ở nước ngoài cái này là cái rất đắt). Về mặt kỹ thuật thì UMTS sử dụng mạng lõi của GSM/GPRS. Chỉ có điều tốn kém là phần radio của UMTS hoàn toàn khác với GSM/GPRS nên phải triển khai các Node B và các RNC. Như có đề cập đến trong các post trước thì angten UMTS (Node B) thường sẽ được lắp trùng với các angten GSM vốn có. Tuy nhiên vì planning của UMTS không giống GSM, nên nếu muốn có vùng phủ UMTS toàn diện thì mình tin là phải thêm nhiều Node B hơn là số BTS cần cho GSM. Nên nhớ rằng băng tần của 3G là hơn 2 GHz, tiêu hao đường truyền sẽ rất lớn. Nghĩa là trạm gốc (node B) sẽ phải cắm dày đặc hơn cái anh 2G nhiều. Ta cứ tưởng tượng rằng chỉ riêng Hà Nội, để phủ sóng GSM tương đối tốt hiện đang cần cỡ 700 BTS, cả băng 1800 MHz lẫn băng 900 MHz, trong đó loại BS 900 MHz là chủ đạo (BS 1800 MHz đứng độc lập khá ít, hay sử dụng kiểu overlaid để 1800 MHz quản vành trong còn 900 MHz quản vành ngoài trong một cell dùng chung cả 1800 lẫn 900 MHz cho đỡ tốn nhà trạm), bây giờ lên 3G thì số trạm gốc sẽ lỳ lịt thế nào (bản đồ trạm có lẽ sẽ chẳng khác cái mặt anh rỗ hoa là mấy nhẻ).

Search FAQ

Select this option if you would like your search to look in the text of FAQ items as well as their titles.

Select an option here to specify how you would like your search query to be treated. 'Any words' will return the most numerous but possibly least relevant results, while 'Complete phrase' will return only results that contain exactly what you are searching for.