View RSS Feed

phanminhman

Download bài báo trên IEEE, Sciendirect, Springer, Wiley...

Rate this Entry
Dear anh chị

Tinh hình là mai nộp báo cáo luận văn rồi . Đang còn thiếu tài liệu tham khảo để viết phần mở đầu luận văn, anh chị có thể download dùm mấy bài báo này được không .Hôm nay mình tìm suốt buổi sáng mấy bài báo trên ieee nhưng không hiệu quả. Hiện tại mình cần gấp,anh chị có thể giúp mình được không .Đây là link các bài báo mình cần :

1/ EM-Based Channel Estimation for MIMO OFDM System :
http://ieeexplore.ieee.org/xpl/artic...number=4908236
2/An EM based frequency domain channelestimation algorithm for multi-access OFDM systems
http://www.sciencedirect.com/science...65168409004630
3/EM-based semi-blind channel estimation method for MIMO-OFDM communication systems
http://www.sciencedirect.com/science...25231208001070
4/Experimental evaluation of pilot arrangement for channel estimation in OFDM systems
ieeexplore.ieee.org/iel5/6202435/6210577/06210773.pdf?...
5/Practical OFDM channel estimation method with Kalman filter theory
ieeexplore.ieee.org/iel5/5731631/5739176/05739180.pdf?...
Thumbnails được đính kèm File được đính kèm
Tags: None Sửa Tag
Categories
Uncategorized

Comments