Air Force

Máy TEMS K800i

(2348 )
[QUOTE=kevjn;79315]:)) làm sao mà nó cho đc chứ , cũng là miếng cơm của nó mà bác .[/QUOTE] :( thế thì chán thật
: