Bộ chia quang -thiết bị quang viễn thông

1xN Optcial Switch Chuyển mạch qaung

(2605 )
Bộ chuyển mạch quang 1xN là một không gian trống, được thiết kế dạng cơ khí. Nó được sử dụng rộng rãi trong OXC, OLP, ROADM, trong các bộ chuyển mạch bước sóng thuộc hệ thống thử nghiệm, trong các bộ chuyển kênh thuộc hệ thống cảm biến quang và các ứng dụng khác. Chúng tôi có thể đáp ứng theo yêu cầu thiết kế của khách hàng và đáp ứng các thành phần tích hợp để hoàn thiện một modul hay một hệ thống phụ.
: