nguyenduy1411

“học bổng 48.000 usd”

(3383 )
SP JAIN Center of Management: “HỌC BỔNG 48.000 USD”

SP Jain là một tổ chức toàn cầu luôn chú trọng đầu tư cho giáo dục. Các chương trình học bổng của SP Jain giúp cho SINH VIÊN đạt được ước mơ của mình, chuẩn bị cho họ để trở thành một nhà lãnh đạo toàn cầu thông qua chương trình đào tạo của SP Jain.

* Ứng viên cần thực hiện các bước sau đây:

1. Ứng viên sẽ làm 1 bài kiểm tra đầu vào được gọi là SPJET (TEST ENTRANCE) trong kỳ thi trực tuyến với thời gian 1 giờ đồng hồ.
2. Nếu ứng viên vượt qua bài kiểm tra, sẽ tham gia đến vòng tiếp đó là “ESSAY TEST”
- Phỏng vấn trực tuyến bằng Skype với 2 đại diện của SP Jain: Head of Amissions(giảng viên cao cấp)

[B]* HỌC BỔNG được chấp nhận dựa trên những điều kiện sau đây[/B]:
1. Bài kiểm tra đầu vào
2. Học bạ, giải thưởng, bằng cấp và tham gia vào các hoạt động ngoại khóa
3. Kết quả của ESSAY TEST (Phỏng vấn qua Skype)
4. Tạo được ấn tượng tốt trong các vòng phỏng vấn
5. Khả năng tài chính của sinh viên

* Yêu cầu: IELTS 6.0 (Trong quá trình nộp đơn đăng ký cho chương trình học bổng, không bắt buộc ứng viên đã có điểm IELTS, ứng viên chỉ cần có điểm IELTS trước khi bắt đầu khóa học vào tháng 9).

* SP Jain chỉ yêu cầu IELTS nếu ứng viên đã vượt qua các bài kiểm tra, các vòng phỏng vấn và đã được chấp nhận, để khi họ chuyển tiếp đến Sydney tránh được việc chậm trễ có thể xảy ra.