View RSS Feed

Blog's tu0ng_c0ng

Dự án của tôi trong năm 2010

Rate this Entry
Lâu lâu không có post nào cho VNTELCOME cả - thật ngại với nhiệm vụ do BQT được giao !

Không phải vì lười, vì không có gì để viết mà là vì thời gian này tớ phải phụ trách (thực ra là tình nguyện) 2 project nho nhỏ cho các tổ chức đang cộng tác.

Đây là 2 tổ chức về đào tạo mạng, hệ thống và lập trình. Vai trò của mình là cộng tác viên, hỗ trợ và trực tiếp tham gia cấu hình và giám sát việc thi công hệ thống mạng.

- Nhiều người hỏi: "Sao làm free mà cũng làm hử" hay là "sao không gửi hồ sơ vào các công ty chuyên về mảng đó nhỉ, trình cậu cũng tạm tạm đó chứ". Mình chỉ trả lời họ một câu ngắn gọn: "Tôi cần kinh nghiệm"

Đúng là cần thật ! Sách vở đọc nhiều, cũng hay lọ mọ tìm tài liệu thực tế ... nhưng 1 ngày làm bằng 3 ngày học. Sau 2 vụ này mình vỡ ra nhiều thứ lâu nay cứ tưởng đọc sách là sẽ rõ. Hệ thống mình đang tham gia triển khai không phải là quá to tát gì nhưng mình học được nhiều thứ ở đó: từ việc tổ chứ, lên kế hoạch, phố hợp cũng các bộ phận khác --- tất cả các mắt xích phải nhịp nhàng và ăn khớp, chỉ cần lệch pha 1 chút là tiến độ lại bị chậm lại.

Tóm lược 1 chút các vần đề mình đang làm

Triển khai mô hình Active Drirectory.
Triển khai Mail
SharePoint
CRM (Customer Ralationship Managerment)
VoIP (CentOS - Atesrisk)
Máy trạm (Windows 7 - XP)
Tags: None Sửa Tag
Categories
Uncategorized

Comments