forever8u

Điện thoại nào cho thượng đế

(5380 )
Khái niệm Thượng đế thật rắc rối. Người lớn nói một đằng trẻ con nghĩ một nẻo. Và thế là...


Một mục sư đang truyền đạo cho lũ trẻ, chúng không tài nào hiểu được từ "Thượng đế". Mục sư bèn cầm máy điện thoại lên rồi giảng giải:

- Quan hệ với Thượng đế cũng như khi ta gọi điện thoại. Thượng đế ở đầu dây bên kia, ta không nhìn thấy Ngài nhưng Ngài vẫn lắng nghe ta nói...

Một đứa bé hỏi:

- Vậy số điện thoại của Thượng đế là bao nhiêu?

Cùng chia sẻ nhiều niềm vui như thế nữa trong chương trình "Kết nối bạn bè, chia sẻ niềm vui".
Tham gia dự thi hoặc dùng thử HTC tại:
[url]http://htcsmartphone.com.vn/?id=704[/url]
[url]http://htcsmartphone.com.vn/[/url]
: