xuanhaitb

tốc độ 3G

(2925 )
các anh cho em hỏi tốc độ lý thuyết của 3G là bao nhiêu ạ? Cụ thể phần truyền dữ liệu ấy? em xin cảm ơn nhiều
:

    Tốc độ độ 3G phụ thuộc vào mạng CORE, bạn muốn biết rõ thì tìm sách 3G của ông Nguyễn Phạm Anh Dũng ấy.
    Hiện tại 3G tốc độ ở trạng thái tĩnh khoảng 2MB/ps, di chuyển thì tóc độ nhỏ hơn.
    tốc độ của WCDMA là 384 K
    Chào bạn

    Hiện tại mạng 3G có thể là R4: R99 với tốc độ đường xuống tối đa là 384Kbs với các R5 trở đi hay còn gọi la 3.5G: HSPA tốc độ đường xuống có thể đạt mã: 14.4Mbps và đường lên có thể đạt 2.4Mbps. Nhưng hiện tại số thiết bị đầu cuối hỗ trợ 14.4 mbps là rất it