Conversation Between khoalv and radamta

1 Tin nhắn của khách

  1. Hi chào bạn mình hỏi một chút mình đang đọc hiểu tiêu chuẩn 3GPP trong đo bài đo của GSM. Mình không hiểu đo lỗi tần số và đo lỗi pha như thế nào bạn có thể giải thích hộ mình được không.
    p/s: Thanks you !
Hiển thị tin nhắn từ 1 đến 1 của 1