Conversation Between tu0ng_c0ng and xharu.panx

1 Tin nhắn của khách

  1. Chào anh. Em là sinh viên năm cuối đang làm đồ án về CR-cognitive radio. Em biết anh cũng đã nghiên cứu mảng này. Vậy xin anh có thể chia sẻ cho em ít tài liệu về mô phỏng CR và các tài liệu khác liên quan. Em xin chân thành cảm ơn. mong hồi âm của anh.
    Email của em là : xharu.panx@yahoo.com
Hiển thị tin nhắn từ 1 đến 1 của 1