Conversation Between darkmind and thekoppit

1 Tin nhắn của khách

  1. Hi
    Anh có nghiên cứu về LTE-SIM không? Em đang nghiên cứu ứng dụng chương trình mô phỏng LTE-SIm đang mắc một số chỗ em có thể hỏi anh dc không ạ?
Hiển thị tin nhắn từ 1 đến 1 của 1