dlqphong

  1. Định tuyến MANET

    e đang tìm hiểu về các giao thức định tuyến trong MANET,
    các anh chị nào có thể chỉ giúp cho e cái này ko a:
    trong các giao thức thì cái nào tối ưu và được ứng dụng nhiều nhất
    thank nhiều