View RSS Feed

dlqphong

 1. Định tuyến MANET

  e đang tìm hiểu về các giao thức định tuyến trong MANET,
  các anh chị nào có thể chỉ giúp cho e cái này ko a:
  trong các giao thức thì cái nào tối ưu và được ứng dụng nhiều nhất
  thank nhiều
  Categories
  Uncategorized