ATHLSolutions

 1. Unified Communications - Giải pháp Truyền Thông Hợp Nhất

  [QUOTE=ATHLSolutions;97067][IMG]http://www.athlsolutions.com/web/Portals/0/productimages/Solutions/conferencing.jpg[/IMG]
  Hình: Chọn một nhóm các user và click conferencing
  [IMG]http://www.athlsolutions.com/web/Portals/0/productimages/Solutions/Web_Conferencing.jpg[/IMG]
  Hình: Thực hiện Web Confrencing từ Web Client
  [B]Thiết lập Rules nhận cuộc gọi cho từng cá nhân[/B]
  [IMG]http://www.athlsolutions.com/web/Portals/0/productimages/Solutions/Rule.jpg[/IMG] ...