View RSS Feed

ATHLSolutions

 1. Unified Communications - Giải pháp Truyền Thông Hợp Nhất

  [QUOTE=ATHLSolutions;97067][IMG]http://www.athlsolutions.com/web/Portals/0/productimages/Solutions/conferencing.jpg[/IMG]
  Hình: Chọn một nhóm các user và click conferencing
  [IMG]http://www.athlsolutions.com/web/Portals/0/productimages/Solutions/Web_Conferencing.jpg[/IMG]
  Hình: Thực hiện Web Confrencing từ Web Client
  [B]Thiết lập Rules nhận cuộc gọi cho từng cá nhân[/B]
  [IMG]http://www.athlsolutions.com/web/Portals/0/productimages/Solutions/Rule.jpg[/IMG] ...
  Categories
  Uncategorized
 2. Unified Communications - Giải pháp Truyền Thông Hợp Nhất

  [QUOTE=ATHLSolutions;97065]Hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp gắn liền với nhu cầu thông tin. Thông tin càng nhanh chóng và chính xác thì doanh nghiệp quyết định đúng đắn và đảm bảo khả năng thành công cao hơn của doanh nghiệp. Sự phát triển nhanh chóng của công nghệ thông tin và truyền thông cho phép các doanh nghiệp thay thế các hệ thống viễn thông truyền thống sang các hệ thống chuyển mạch gói, ...

  Updated 20/11/2012 at 10:50 by ATHLSolutions

  Categories
  Uncategorized
  Thumbnails được đính kèm Hình được đính kèm