View RSS Feed

Uncategorized

Entries with no category

 1. Tổng hợp tài liệu về LTE

  Trích Nguyên văn bởi ptt3i Xem bài viết
  Mình mở thread này với mục tiêu chia sẻ các tài liệu về LTE. Không biết các bạn có hứng thú không?

  An Introduction to LTE: LTE, LTE-Advanced, SAE and 4G Mobile Communications
  http://www.amazon.com/An-Introductio...dp/1119970385/
  Christopher Cox
  ISBN: 978-1-1199-7038-5
  Hardcover
  352 pages
  March 2012

  An Introduction to LTE explains the technology used by 3GPP Long Term Evolution. The book covers the whole of LTE, both the techniques
  ...
  Categories
  Uncategorized
  Thumbnails được đính kèm File được đính kèm