View RSS Feed

phanminhman

 1. Download bài báo trên IEEE, Sciendirect, Springer, Wiley...

  Dear anh chị

  Tinh hình là mai nộp báo cáo luận văn rồi . Đang còn thiếu tài liệu tham khảo để viết phần mở đầu luận văn, anh chị có thể download dùm mấy bài báo này được không .Hôm nay mình tìm suốt buổi sáng mấy bài báo trên ieee nhưng không hiệu quả. Hiện tại mình cần gấp,anh chị có thể giúp mình được không .Đây là link các bài báo mình cần :

  1/ EM-Based Channel Estimation for MIMO OFDM System :
  http://ieeexplore.ieee.org/xpl/artic...number=4908236 ...
  Categories
  Uncategorized
  Thumbnails được đính kèm File được đính kèm