phanminhman

  1. Download bài báo trên IEEE, Sciendirect, Springer, Wiley...

    Dear anh chị

    Tinh hình là mai nộp báo cáo luận văn rồi . Đang còn thiếu tài liệu tham khảo để viết phần mở đầu luận văn, anh chị có thể download dùm mấy bài báo này được không .Hôm nay mình tìm suốt buổi sáng mấy bài báo trên ieee nhưng không hiệu quả. Hiện tại mình ...