Air Force

  1. Máy TEMS K800i

    [QUOTE=kevjn;79315]:)) làm sao mà nó cho đc chứ , cũng là miếng cơm của nó mà bác .[/QUOTE] :( thế thì chán thật