chào các bạn, mình năm nay là năm cuối, mình học viễn thông và đang muốn làm đề tài tốt nghiệp về mạng viễn thông, do mình vừa học vừa làm lên không có nhiều thời gian tìm hiểu, bạn nào đã từong làm về mảng mạng viễn thông học hiểu biết có thể cho mình một chút tên đề tài kèm tài liệu không? mình xin cảm ơn nhé