thuvt102

  1. Tìm hiểu về mạng Bayes

    Các anh chị ơi, em đang tìm hiểu về mạng Bayes mà chưa hiểu gì lắm. Ai chỉ giùm em với. Em cảm ơn nhiều.