View RSS Feed

hieuphong

  1. tâm sự ngắn.....

    Nhanh quá! Thế là ta đã 24 tuổi. Cái tuổi có lẽ cũng không được coi là trẻ nữa, cũng đủ trưởng thành và biế suy nghĩ rồi. 24 tuổi ta vẫn chưa làm được gì cho đời, vẫn chưa kiếm nổi cho bản thân là 50 nghìn...24 tuổi ta vẫn nuôi biết bao hoài bão, ước mơ....Nhiều lần tự hỏi " ta đã làm được gì? đã có gì? cuộc đời sẽ như thế nào?....Ôi một đống suy nghĩ, câu hỏi đang cần ta ...
    Categories
    Uncategorized